اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۱۶:۴۰
طلوع افتاب
۰۵:۳۸:۵۵
اذان ظهر
۱۱:۱۸:۳۹
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۴۵
اذان مغرب
۱۷:۱۳:۲۹