اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۴۴:۳۱
طلوع افتاب
۰۶:۱۰:۵۳
اذان ظهر
۱۱:۲۰:۰۳
غروب آفتاب
۱۶:۲۷:۴۵
اذان مغرب
۱۶:۴۵:۴۱