اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۱۸:۴۸
طلوع افتاب
۰۵:۴۱:۱۵
اذان ظهر
۱۱:۱۸:۰۷
غروب آفتاب
۱۶:۵۳:۲۰
اذان مغرب
۱۷:۱۰:۰۹