اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۵۳:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۸
اذان ظهر
۱۱:۲۴:۲۱
غروب آفتاب
۱۶:۲۶:۱۳
اذان مغرب
۱۶:۴۴:۲۹