اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۴۱
اذان ظهر
۱۱:۲۸:۲۷
غروب آفتاب
۱۶:۲۷:۵۷
اذان مغرب
۱۶:۴۶:۲۱