اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۱۸:۱۵
طلوع افتاب
۰۵:۵۰:۲۱
اذان ظهر
۱۲:۳۹:۱۴
غروب آفتاب
۱۹:۲۶:۲۸
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۱۱