اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بیرجند
اذان صبح
۰۴:۴۰:۲۷
طلوع افتاب
۰۶:۰۶:۰۹
اذان ظهر
۱۲:۳۴:۰۲
غروب آفتاب
۱۹:۰۱:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۱۸:۱۰