بخشودگی 198 میلیارد ریال جرایم مالیاتی قابل بخشش

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: تاکنون حدود دو هزار مؤدی مالیاتی بخشودگی 198 میلیارد ریال جرایم مالیاتی قابل بخششاستان برای بخشودگی100 درصد جرایم قابل بخشش خود درخواست داده اند که پس از بررسی ، بیش از 198 میلیارد ریال بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش شامل حال آنان شده است.
نباتی شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی را از اهداف سازمان امور مالیاتی دانست و افزود: سایر مؤدیان مالیاتی متقاضی استفاده از این تسهیلات ویژه تا فردا مهلت دارند به ادارات امور مالیاتی مراجعه کنند و یا در صورت هرگونه ابهام با شماره مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526 تماس بگیرند.