پیگیری های محمد صادق معتمدیان نتیجه داد:
سوابق دکتر محمد عجم نماینده جدید وزرات امورخارجه در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری تابناک خراسان جنوبی؛پیرو پیگیری های محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با عراق چی معاون وزارت امور خارجه در خصوص تعیین نماینده فعال برای نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی دکتر محمد عجم به این سمت منصوب شد که قسمتی از سوابق ایشان بیان شده است.

 محمد عجم نماینده جدید وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی  دارای مدرک دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه کازابلانکا، فوق لیسانس علوم سیاسی، فوق لیسانس حقوق بین الملل و لیسانس علوم سیاسی، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی (آزاد مشهد)، کاردار جمهوری اسلامی ایران در موزامبیک، رایزن مطالعاتی و حقوقی سفارت ایران در هند، نماینده ایران در سازمان آلکو و معاونت دفتر پیگیری وزیر امور خارجه ، بخشی از سوابق کاری وی می باشد.

خبرگزاری برنا برای محمد عجم سومین نماینده وزارت امورخارجه در شهرستان بیرجند آرزوی توفیق از خداوند متعال را دارد