کد خبر: ۷۴۷۹۲
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۹ 10 August 2015

تجربه ای از کشور هندوستان

نقش ارتباطات و رسانه در تقویت حرفه ای گرایی مدیریت بخش تعاون

نوشته : سان جای کامار ورما/اتحادیه ملی تعاون هندوستان

ترجمه : سید رضا کاظمی نژاد/امور روابط عمومی و بازاریابی

حرفه ای گری از پدیده های مدرنیته ( نوین سازی ) به شمار می رود . مدیر برای آن که بتواند در این عصر رقابتی نوین سازمان خود را در مسیر صحیح هدایت کند باید به مهارت ها ، توانمندی ها و رفتارهای ویژه ای ملبس باشد . توفیق سازمان در حرفه ای عمل کردن مدیریت است . معیار حرفه ای گری مدیریت درک نکات باریک و زوایای مختلف ارتباطات به عنوان ابزار رسیدن به اهداف توسعه ای و پروژه ای است امروز ، پویایی سازمان بسته به آن است که مدیران مطلع بر اهمیت ارتباطات بر جنبه های مختلف این پدیده از قبیل روابط عمومی ، رسانه ، روزنامه نگاری ، تبلیغات ، بازاریابی و وب سایت ها مسلط باشند . این که مدیران بتوانند با تمسک به این ابزارها از طرفی با مدیریت کلان ارتباط برقرار کنند و از طرف دیگر به ارتقای سطح مدیریت حرفه ای و درک فایده ارتباطات در زمینه برنامه ریزی راهبردی بپردازند نشان دهنده حد نخبگی آنان است .

با توجه به گستردگی بی سابقه حوزه فعالیت ، مدیریت بخش تعاون باید خود را با راهبردهای حرفه ای ارتباطات که موجب برتری تعاونی نسبت به سایر انواع شرکت می شود تجهیز کند . ارتقا سطح حرفه ای گری مدیریت بخش می تواند موجب عرضه ایده تعاون به عنوان پاسخی به تقاضاهای عصر حاضر باشد و این تنها در صورتی قابل تحقق است که مدیریت نسبت به موضوع ارتباطات حساس باشد .

یک تحلیل بی طرف در باب روندهای ارتباطات در حوزه قاره آسیا نشان می دهد که هنوز هم از ارتباطات به نحوی موثر برای حرفه ای عمل کردن مدیریت تعاونی ها بهره برده نمی شود که به عنوان نتیجه می توان چنین استنتاج کرد که نیمرخ بخش تعاون در این حوزه ضعیف است .

در یک چشم انداز مشابه ، مدیریت تعاونی ها در ایالات متحده ، بریتانیا و اروپا سال ها است که به اهمیت و اولویت ارتباطات به دلیل آن که در مقیاس گسترده به عملیات تجاری می پردازند ، پی برده اند . در حوزه آسیا ، محیط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متفاوت است صرفاً برای تعاونی نقشی تکمیلی ، توسعه ای و محدود قائل می شوند . در این حوزه می توان به عوامل بازدارنده مدیریت در زمینه اتخاذ رفتاری حرفه ای در حوزه ارتباطات اشاره کرد :

- سیاست زدگی مفرط تعاونی ها که مدیریت را از اشاعه ایده هایش از طریق ارتباطات باز
می دارد .

- پراکندگی منابع به دلیل فقدان راهبردهای موثر ارتباطاتی برای تجمیع و تجهیز منابع .

- کمبود کادر مسلط و آموزش دیده در زمینه ارتباطات برای عملیاتی کردن راهبردهای ارتباطاتی و به منصه ظهور رساندن آن ها .

- عدم توانایی درک راهبردهای ارتباطاتی درون و برون سازمانی با محوریت رسانه و روابط عمومی در جهت عملیاتی کردن اهداف سازمان .

- فقدان راهبردهای شاخص ارتباطاتی در زمینه مقاصد تجاری .

- فقدان راهبرد در باب ارتباطات بین المللی با سایر سازمان ها به طوری که ماحصل این قبیل همکاری ها ممکن است مورد دستکاری و جعل واقع شود .

گستره و دست آورده های تعاونی ها در هندوستان

در هندوستان 500 هزار تعاونی با 230 میلیون عضو وجود دارد . و این دست آوردی بس بزرگ است که 100 درصد روستائیان هندوستان تحت پوشش شبکه تعاونی ها قرار دارند . سهم تعاونی های اعتبار کشاورزی 40 درصد ارقام فوق است .

تعاونی های لبنی هندوستان در زمینه تولید و توزیع شیر انقلاب ایجاد کرده اند و حتی به رقابت با شرکت های معروف بین المللی و شرکت های چند ملیتی فعال در این زمینه پرداخته اند .
تعاونی های هندوستان در باب تولید منسوجات دست بافت و نخ پنبه ای از سابقه ای طولانی برخوردارند و به ترتیب 55 درصد و 17 درصد کل تولید کشور را در اختیار دارند . همچنین در زمینه تولید کودهای نیتروژن و فسفات دو تعاونی
IEFCO و KRIBHCO به اتفاق 20 درصد کل تولید کشور را عهده دار هستند . 30 درصد توزیع کود کشور را تعاونی ها انجام می دهند . در سطح روستا ، مثال های متعددی از تعاونی های را می توان آورد که در ارتقای سطح زندگی عموم مردم زحمات بسیاری کشیده اند .

نیاز به حرفه ای شدن مدیریت

تقویت حرفه ای گری مدیریت در بخش تعاون هندوستان حوزه ای است که مغفول واقع شده است علیرغم آن که تعاونی ها در این کشور گام هایی بلند برداشته اند . اما در برخی زمینه ها نتایج مثبت و امیدوار کننده هستند ، شاید دلیل آن به استقلال و شخصیت خود مختار خود
تعاونی ها برگردد که با برنامه ریزی دقیق بر روی منابع انسانی به توسعه و تقویت اساس سازمان خود پرداخته اند . در کل رشد حرفه ای گری در بخش با موانع جدی رو به رو است .چرا که اساساً این رهبران سیاسی هستند که سازمان های تعاونی را اداره می کنند ؛ رهبرانی که از ارتقای راهبردهای اجرایی در حوزه ارتباطات که موجب رشد بخش تعاون است ، مشعوف نمی گردند .

بخش تعاون هندوستان به توفیقات متعددی نائل آمده است . اتحادیه ملی تعاون هندوستان و برنامه برای آموزش تعاون کارهای برجسته ای در مناطق روستایی صورت داده اند . گروه زنان خودیار که توسط NCUI ترویج یافته است نه تنها در باب توانمند سازی زنان که در معرفی روش های ابتکاری به آنان برای پیشبرد و رهبری امور نیز حضور دارد . در حال حاضر ، جریان غالب رسانه ای در هندوستان چندان اهمیتی برای موفقیت های بخش تعاون قائل نیست . رسانه های تخصصی بخش تعاون و از جمله روزنامه های فعال در این بخش ( که معمولاً خود تعاونی هستند ) نسبت به توفیقات صورت گرفته در بخش و انعکاس آن ها حساس هستند اما بدون لحاظ نظرات کارشناسی و تحلیل حرفه ای وقایع صرفاً به اعلام نتایج حاصله می پردازند .

در حال حاضر حتی سازمان های موفق تعاونی تجاری فاقد راهبردهای موثر ارتباطاتی در معرفی توفیقات خود هستند . سازمان های اطلاع رسانی باید مداوماً کامیابی های بخش تعاون را نشان دهند ؛ امری که هم اکنون شاهد فقدان آن هستیم اتخاذ راهبردی حرفه ای تهاجمی برای دفاع از کارهایی که در بخش تعاون صورت می گیرد و می تواند در برجسته کردن برخی از عوامل ذیل موثر باشد :

- تعاونی ها در مقایسه با سایر انواع شرکت از مزیت های ساختاری منحصر به فردی برخوردارند. -تعاونی ها در فقرزدایی ، حفظ محیط زیست ، اشتغالزایی و انجام کارهای برجسته در توسعه اجتماعی کمک می کنند .

- تعاونی ها در کاهش هزینه راه حل های مشکلات مصرف کنندگان موثر هستند .
نقش روابط رسانه ای

روابط رسانه ای می تواند نقشی مهم در تقویت حرفه ای گری مدیریت تعاون ایفا کند چنان که مدیریت در اغلب سازمان ها نیز در پیشبرد سیاست رسانه ای فعال است . بخش تعاون هندوستان در موقعیتی است که باید برای جلب توجه رسانه ها به سختی کارکند ؛ رسانه ای که تشنه مضامینی چون سیاست و استخدام و مراسم بزرگداشت و محسور کننده و از این قبیل است. از این نظر تعاونی موضوعی خشک برای رسانه جلوه می کند که برای تلطیف آن پیش گرفتن اقدامات ذیل لازم است .

- ارتباط با نمایندگان رسانه ها نباید تنها به زمان برگزاری کنفرانس ها و سمینارها محدود گردد ..

- پرسنل روابط عمومی لازم است برای برقراری روابط محکم رسانه ای ، روانشناسی رسانه را بداند .

- مدیریت باید در برگزاری کنفرانس های رسانه ای سالیانه رفتاری حرفه ای پیش گیرد ؛ تعاونی ها در شرایط اقتصاد و رسانه آزاد

امروز مدیریت هر بخش و سازمان حرفه ای مایل است از رسانه در جهت تنویر افکار عمومی برای سیاست ها و برنامه های خود استفاده کند . سازمان ها و بخش های مختلف به این درک فراگیر نائل شده اند که بقا در اقتصاد رقابتی مستلزم داشتن راهبردی قوی در حوزه ارتباطات است .

-جریان غالب رسانه ای باید فرصت های زندگی از طریق تعاونی را برجسته سازد ، تعاونی به عنوان راه حل مشکلات اقتصادی اجتماعی در محافل گوناگون مورد بحث و نقد قرار می گیرد .

- هر جا که تعاونی ها درصدد حرفه ای عمل کردن , یافتن راهکارهای موثر برای کاهش هزینه ها , ارتقا سطح تکنولوژی تلاش و ارزش افزوده ایجاد می کنند جریان غالب رسانه ای باید آن را برجسته سازد .

- حضور نمایندگان جریان غالب رسانه ای در ساختارهای مشورتی برای تصمیم سازی در بخش تعاون می تواند آنان را نسبت به هویت این بخش و نیاز به حفظ آن در جریان تحولات اقتصادی حساس سازد و در عین حال آنان را نسبت به پیچیدگی های موجود در تعاونی ها آگاه نماید .

- مدیریت تعاون باید راهبرد رسانه ای خود را بر حسب بخشی که رسانه در آن فعال است تدوین کند .

- رسانه های قوی باید نه تنها بر پویایی بخش تعاون تاکید کنند که چالش های پیش روی آن را نیز به نمایش بگذارند .

- جامعه رسانه ها جامعه ای ناشناخته است که مدیریت تعاون آن را باید کشف کند .

- فقدان سیاست قوی در توسعه منابع انسانی

پیکره روابط عمومی در بخش تعاون هندوستان پیکره ای حرفه ای نیست . اگر مدیران روابط عمومی آموزش حرفه ای مناسب ببینند ، در شرایط متعارف شاهد تقویت حوزه ارتباطات در بخش خواهیم بود . آنان باید به عنوان بخشی مهم از راهبرد ارتباطی خود با رموز و پیچیدگی های رسانه ها آشنا شوند و آن ها را خوب بفهمند . فقدان رشته های تحصیلی ویژه آموزش روابط عمومی تعاونی و یا روزنامه نگاری تعاونی محسوس است هم چنان که خلاء ناشی از محدودیت فرصت های آموزشی و نیز نامنظم بودن این فرصت ها را در مورد پرسنل و نیز دبیران روابط عمومی شاهد هستیم . روزنامه نگاران تخصصی بخش تعاون هنوز هم نیازمند توسعه تربیتی و انضباطی هستند که می تواند نقشی پر رنگ در رشد حرفه ای گری رسانه تعاون ایفا کند .

توجه به راهبردهای ابتکاری در حوزه ارتباطات کوتاه ترین راه ممکن برای رشد حرفه ای گری در سطح مدیریت تعاون است و در کشور هندوستان این بر عهده اتحادیه ملی تعاون به عنوان مهمترین جنبش تعاونی کشور است که به ارتباطات و رسانه به عنوان بخش زنده برنامه توسعه خود توجه کند .

نتیجه گیری

تجربه هندوستان به روشنی مبین این حقیقت است که رسانه به جد می تواند در تقویت
حرفه ای عمل کردن مدیریت تعاون در حوزه کشورهای آسیایی ایفای نقش کند . بخش تعاون در این منطقه باید از رسانه به نحوی موثر بهره ببرد تا مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد . جنبش تعاونی هندوستان با توجه به دست آوردهای گسترده خود در حوزه های مختلف می تواند از رسانه برای نشان دادن چهره خود به وجهی شایسته استفاده کند و از این لحاظ برای سایر کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه سرمشق گردد .


منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: