به خبرگزاری تابناک خراسان جنوبی، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت : مرغداران موظف به تامین نیاز مصرفی مرغ استان هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مرغ گرم و زنده با قیمت ۹ هزار و ۴۰۰ تومان در فاز اول به کشتارگاه عرضه شود.

شهرکی افزود : این قیمت برای مصرف کننده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود که نسبت به آخرین قیمت مرغ در استان هزار و ۱۰۰ تومان کاهش دارد و  نسبت به نرخ کشوری ۲ هزار تومان کمتر است.

وی از نظارت جدی و مستمر بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت بر مرغداری ها خبر داد و تاکید کرد: مرغداران برای عرضه مرغ نهایت همکاری را داشته باشند و در صورت  عرضه نکردن در بازار ، با مرغداران برخورد قانونی خواهد شد.

شهرکی از کاهش نرخ قیمت مرغ تا شب عید خبر داد وگفت: تلاش ما این است که قیمت مرغ از ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان کمتر شود.